Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Aktualności

Wycieczka integracyjna do Myśliborza

W sobotę 6.10.2018 r. uczennice klas: 1A, 1B i 2C XI LO uczestniczyły w integracyjnej wycieczce autokarowej do Myśliborza położonego w powiecie jaworskim na Przedgórzu Sudeckim zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Seniora.

Po dotarciu do celu podróży w ośrodku edukacyjnym odbyło się spotkanie przy herbacie i ciasteczkach, podczas którego młodzież uważnie słuchała emerytów opowiadających o ich pasjach i zawodach, które wcześniej wykonywali. Następnie zwiedziła z przewodnikiem Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu, położonego na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy", który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podstawowym celem ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) i nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka.

Następnym etapem wycieczki była piesza wędrówka ścieżką przyrodniczą wytyczoną w Wąwozie Myśliborskim. Malownicze skałki zieleńcowe z odsłonięciami tzw. "law poduszkowych", bogata szata roślinna, specyficzny mikroklimat - to unikatowe walory przyrodnicze tego miejsca. Zieleńce to skały metamorficzne masywne, cienko lub grubo złupkowane powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu.

Po wędrówce z przewodnikiem młodzież miała kolejną okazję do rozmowy z seniorami podczas obiadu w restauracji. Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Jawora, gdzie zwiedzili ewangelicki Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W drodze powrotnej do Wrocławia młodzież obok innych uczestników otrzymała materiały źródłowe i wysłuchała w autokarze wykładu jednej z uczestniczek wycieczki na temat gospodarki wodnej na Dolnym Śląsku prowadzonej na przestrzeni kilkudziesięciu lat (w czasach PRL i po zmianach polityczno-gospodarczych w 1989 r. oraz po wstąpieniu do UE).

Wycieczka była atrakcyjna i odbyła się przy sprzyjającej letniej aurze.

Opiekun: Andrzej Starużyk

8 października 2018 | Andrzej Starużyk | Powrót do spisu wiadomości