Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Aktualności

Weronika z 3A i Klaudia z 3B laureatkami VII Dyktanda Niepodległościowego

Uroczysta gala konkursu odbyła się 26 listopada w auli LO XIV we Wrocławiu, które już drugi rok jest współorganizatorem tego międzywojewódzkiego dyktanda.

W konkursie wzięło udział łącznie 786 uczniów szkół województwa dolnośląskiego.

 Zdobywcy pierwszych  miejsc w trzech kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni pamiątkowymi  monetami wyemitowanymi przez Narodowy Bank Polski z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pozostali laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki ufundowane przez organizatorów konkursu - Fundację "Zawsze Warto". Podziękowania otrzymali również opiekunowie naukowi laureatów i członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursu.

Gościem honorowym był profesor Jan Miodek, który ze znaną powszechnie swadą wygłosił wykład poświęcony reformie ortografii polskiej w latach 1935-1936. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również: Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu i Elżbieta Kielman, prezes Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny. Honorowy patronat nad konkursem objęli Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.  Warto dodać, że o oprawę artystyczną zadbali uczniowie XIV LO. Zaprezentowali  oni swoje muzyczne talenty.

Do etapu wojewódzkiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się ponad trzydziestu uczniów, a laureatami zostało około piętnastu. Prawie wszyscy są uczniami   XIV LO, a Klaudia i Weronika zajęły 11. I 12.miejsca.

Gratulacje!

5 grudnia 2019 | Katarzyna Bauman | Powrót do spisu wiadomości