Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Globe 2013/14

GLOBE GAMES 2014

ZWYCIĘZCY GLOBE GAMES 2014!!!

Badaj Klimat z Programem GLOBE - Badawcza Kampania Klimatyczna

GLOBE GAMES 2014 Iwonicz - Strzyżów 7-10 czerwca 2014

Ucznnice naszej szkoły z klasy 1 SW Kinga Kalecińska, Ewa Ligocka i Agnieszka Ławniczak brały udział w ogólnopolskim spotkaniu Globe Games 2014, w czasie którego uczestnicy z 45 szkół z różnych stron Polski spotkali się, aby poszerzyć swoją wiedzę w trakcie rozwiązywania zadań gry terenowej. Wrażeń było wiele: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Rezerwat Skalny Prządki, Zamek "Kamieniec", Meteorologiczna Stacja Badawcza SolarAOT w Strzyżowie, bunkier kolejowy w Strzyżowie, Huta Szkła w Rymanowie oraz ciekawe zadania w czasie gry.

Fotorelacja

LEKCJA OTWARTA 28.05.2014 - ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE (wf, chemia i geografia)

Dnia 28.05.2014r. na szóstej godzinie lekcyjnej - wychowanie fizyczne klasa 1a - odbyła się LEKCJA OTWARTA prowadzona przez M. Poprawską-Lech i A. Domaradzką-Żyłę. Obserwatorami lekcji były: M. Wesołowska-Rańda i I. Jodłowska. Poniżej scenariusz zajęć i karta pracy. Młodzież z zaangażowaniem wykonywała powierzone zadania - dowodem tej pracy są zdjęcia i karty pracy rozwiązane przez uczniów. Różnicą niewielu punktów wygrała grupa w składzie: W. Kresa, P. Klęk, J. Wieczorek, Ł. Oleśniewicz i J. Zamirowski.

28.05.2014r. Wrocław

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem elementów programu GLOBE (wf, chemia i geografia).

Zajęcia przeznaczone dla jednej klasy, czas trwania 1 godzina lekcyjna,

2 opiekunów (jeden opiekun na 2 grupy 6 osobowe)

Miejsce zajęć: Teren szkolny – patio i boisko.

Cel główny zajęć:

Obserwowanie w na terenie szkoły poszczególnych obiektów środowiska przyrodniczego,

Wykonywanie określonych pomiarów i obliczeń,

Przedstawienie wyników obserwacji i pomiarów,

. Współpraca w grupie,

Wyciąganie wniosków, ocena własnej pracy i pracy kolegów.

Umiejętności:

. Rzucać do kosza z linii rzutów osobistych,

Poruszać się w terenie,

Dokonuje pomiarów terenowych,

Określa zanieczyszczenia w wodzie rozpoznając rodzaj zanieczyszczeń i podając ich przyczyny,

Dostrzega zmiany w środowisku wywołane procesami naturalnymi jak i

działalnością człowieka.

Postawy:

Rozwija uzdolnienia i zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi,

Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

Postępuje etycznie,

Współpracuje w grupie,

Dostrzega piękno przyrody, docenia jej walory i odpowiedzialnie zachowuje się w bezpośrednim kontakcie z nią,

Czuje się odpowiedzialny za stan środowiska.

Metody/techniki pracy:

Obserwacje,

Pomiary.

Formy pracy: zajęcia grupowe w terenie, uczniowie mogą pracować w grupach 6 osobowych metodami aktywnymi np. obserwacji oraz z wybranymi przyrządami pozwalającymi wykonywać proste pomiary. Ponadto będą

notować swoje spostrzeżenia oraz wyniki pomiarów, które później zostaną opracowane i porównane z wynikami innych grup.

Środki dydaktyczne

. Piłka koszykowa,

Zestaw odczynników do badania wody,

Termometr,

Plastikowe białe pojemniczki,

Kwasomierz glebowy,

Papierki lakmusowe lub pHmetr,

Bibuła,

Przybory do pisania,

Karty pracy do wykonania zadań na poszczególnych punktach,

Instrukcje do wykonania zadań na poszczególnych punktach.

Przebieg zajęć:

1) Faza wstępna

Sprawy organizacyjno-porządkowe.

Zapoznanie z tematem i celami zajęć oraz przypomnienie zasad BHP

Podział uczniów na grupy

Wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za materiały i przyrządy.

2) Faza realizacyjna

1. Przypomnienie zagadnień w trakcie realizacji zajęć:

Składniki krajobrazu naturalnego i antropogenicznego na terenie szkoły,

Rodzaje struktury gleby.

2. Rozdanie poszczególnym grupom materiałów, kart pracy i wyjaśnienie, na czym będzie polegała ich praca.

3. Instrukcja do zajęć: na poszczególnych przystankach wykonaj odpowiednie zadania i zapisz w odpowiednich formularzach zbiorczych.

3) Faza podsumowująca: zadaniem uczniów jest:

Omówić formy krajobrazu naturalnego i antropogenicznego zaobserwowane

podczas trwania zajęć,

Ocenić i określić klasę czystości wody w oczku na patio,

Podać przykłady zmian w środowisku naturalnym wywołanych działalnością

człowieka.

mgr Magdalena Poprawska-Lech

mgr Anna Domaradzka-Żyła

Karta Pracy zajęcia interdyscyplinarne na terenie szkoły:

Na zajęciach wykonujemy doświadczenia z Programu GLOBE.

1)Zadanie z meteorologii:

Z elektronicznej stacji meteorologicznej odczytaj temp, ciśnienie, określ zachmurzenie w skali od 1 do 5 i określ rodzaj chmur na podstawie atlasu.

2) Zadania sportowe:

Wszyscy członkowie grupy muszą wykonać po jednym okrążeniu na bieżni.

Rzut do kosza z linii rzutów osobistych – każdy członek grupy musi wykonać jeden celny rzut.

3) Zadanie z hydrologii:

Pobrać próbkę wody z oczka na patio szkolnym, wykonać badania:

pH

zmierzyć temperaturę wody

zbadać próbkę konduktometrem (przewodnictwo)

określić klasę wody

4) Zadania dotyczące gleby:

badanie pH gleby

Do czystego, suchego naczynia należy wsypać grudkę gleby, zalać ją wodą destylowaną i zamieszać. Następnie w takim roztworze moczy się papierek lakmusowy i przykleja go do ścianki naczynia. Po kilkudziesięciu sekundach zmieni kolor. Wtedy papierek można wyjąć i porównać jego barwę z kolorową skalą pH na opakowaniu papierków.

określić jakie kwiaty można posadzić przy szkole podaj dwa przykłady

gleba zasadowa: liliowiec, lawenda wąskolistna, zawilec wielkokwiatowy

gleba kwasowa: hortensje, wrzosy, azalie.

Imiona i nazwiska członków grupy:

………………………………………

………………………………………

……………………………………….

…………………………………………

…………………………………………..

Tabelki z wynikami:

1) Zadanie z meteorologii:

Temperatura powietrzaCiśnienieZachmurzenie (1-5)Rodzaj chmur

2) Zadania sportowe:

Czas zakończenia biegu przez całą grupęCzas zakończenia rzutów osobistych przez całą grupę

3) Zadanie z hydrologii:

pH wodyTemperatura wodyPrzewodnictwoKlasa wody

4) Zadania dotyczące gleby:

pHKwiaty (2przykłady)

EKONATURA - Konferencja pod tytułem"STAN ŚRODOWISKA A ZDROWIE CZŁOWIEKA"

Dnia 22.05.2014r. reprezentacja naszej szkoły - A. Gróbarczyk, E. Ligocka, P. Głazik, A. Cieślak, D. Piech i R. Potocki brali udział w konferencji organizowanej przez Wydawnictwo Ekonatura. W przerwach pomiędzy wykładami promowaliśmy Program GLOBE, zachęcaliśmy do przyłączenia się do społeczności GLOBOWEJ. Na dole program. Zdjęcia z imprezy w galerii.

Opiekun grupy M. Poprawska-Lech

Mapa wiatru dla całej Ziemi

14 styczeń 2014
Earth-Wind-MapEarth Wind Map - mapa wiatru dla całego świata została opracowana bazując na danych z Centrum Prognoz Środowiskowych NOAA. Dzięki niej możemy otrzymać informację o sile i kierunku wiatru, a także inne informacje o panującej pogodzie w dowolnym miejscu na Ziemi.

Na interaktywnym globusie prezentowany jest kierunek i prędkość wiatru na podstawie danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym, które są ładowane do serwisu co trzy godziny. Jego natężenie prezentowane jest za pomocą linii dynamicznych, które przemieszczają się z prędkością proporcjonalną do siły wiatru.

Klikając w słowo "earth" w lewym dolnym roku wyświetli się menu, dzięki któremu na mapie można wyświetlić dodatkowe informacje np. temperaturę, ciśnienie, stopień i gęstość zachmurzenia oraz zmieniać wysokość (mierzoną w jednostkach ciśnienia atmosferycznego), dla której wyświetlane są informacje o sile wiatru. Dodatkowo wszystkie te informacje można wyświetlać w różnych odwzorowaniach geograficznych.

Earth-Wind-Map2

Przykład: mapa wiatru z wyświetloną dodatkową informacją nt. temperatury

Wskazując w dowolne miejsce na mapie z lewej strony wyświetlają się informacje o współrzędnych geograficznych danego miejsca, prędkości i kierunku wiatru, a także informacje z wybranej warstwy podkładowej np. temperatura. Kierunek wiatru określony jest na mapie za pomocą stopni, przy czym 0/360º odpowiada kierunkowi S, 90 º – W, 180 º – N, 270 º – E.

Earth-Wind-Map3

Przykład: mapa wiatru z wyświetloną dodatkową informacją nt. gęstości zachmurzenia oraz informacją o wybranych parametrach we wskazanym miejscu

Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia! Informacje zamieszczone na mapie mogą być Wam przydatne podczas analizy wykonywanych przez Was pomiarów atmosferycznych.

Źródło: gisplay.pl

"WakeUpRosetta" - głosowanie trwa do jutra!

27 styczeń 2014
Rosetta

20 stycznia 2014 roku Europejska Agencja Kosmiczna wybudziła sondę kosmiczną Rosetta z hibernacji, w której znajdowała się od 30 miesięcy.

W ramach tego wydarzenia zorganizowany został konkurs na najlepszy film pt. "WakeUpRosetta", który śledzić można na Facebooku. Z powodu dużego zainteresowania konkursem ESA przedłużyła go do wtorku tj. 28 stycznia, do godziny 13:00. W związku z tym namawiamy wszystkich do udziału w zabawie i głosowania na najciekawsze klipy. :) W konkursie biorą udział także Polacy, w tym 17-letni licealista z Ostrołęki, Józef Dobrowolski. Na jego klip zagłosowało do tej pory ponad 6600 osób, co aktualnie daje mu pierwszą pozycję. Przyłączcie się do głosowania!

Pokażmy że w Polsce, także jest duże zainteresowanie tematyką kosmiczną :)

A po co właściwie Rosetta jest w kosmosie?

Rosetta to misja kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest dotarcie do komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i wejście na jej orbitę, oraz odłączenie od orbitera lądownika, który osiądzie na jądrze komety i dokona jego bezpośrednich badań, co ciekawe - wykorzystując m.in. urządzenia zbudowane przez CBK PAN. Jak dotąd żadna sonda nie orbitowała wokół komety, jak również nie lądowała na jej jądrze - Rosetta będzie pierwsza.

Źródło: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Konkurs fotograficzny "Mój ekodzień!"

25 luty 2014
ekoprezent-1Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Mój ekodzień" organizowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Zrób prezent sobie i środowisku" dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły na temat konkursu można naleźć na stronie: www.ekoprezent.org/konkurs

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i profesjonalista. Dlatego zachęcamy do udziału wszystkich wielibicieli fotografii niezależnie od wieku!

Liczy się pomysł i „ekospostrzegawczość”. Docenione będą fotografie, których autorom uda się interesująco pokazać, jak w praktyce chronić przyrodę w domu, w pracy, na ulicy. Może z poczuciem humoru? Na pewno z poczuciem odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić formularz zgłoszeniowy, oraz do 25 kwietnia przesłać fotografie konkursowe!

Do wygrania tablety i odtwarzacz mp3.

ekoprezent-konkurs