Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa dziennikarsko – medialna (j. polski i wiedza o społeczeństwie)

Klasa dziennikarska została stworzona dla uczniów zainteresowanych edukacją medialną, lingwistyką czy komunikacją społeczną. Nauka w tej grupie pozwala zgłębić wiedzę na temat istotnych wydarzeń, które mają wpływ na nasze życie, jego charakter i styl, określić własne miejsce w społeczeństwie, poglądy. Na pewno uczniowie, którzy wybiorą te rozszerzenia będą potrafili świetnie analizować fakty, krytycznie oceniać spływające informacje i rzetelnie przedstawiać prawdę o świecie. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu dziennikarstwa sportowego, radiowego, tworzenia filmów i wywiadów.  Uczniowie tej klasy będą współpracowali z Radiem Wrocław i Dolnośląskim Klubem Filmowym, Wydziałem dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także odbywali praktyki w profesjonalnej firmie zajmującej się produkcją filmową. Swoje umiejętności dziennikarskie i medialne będą mogli szlifować także przy tworzeniu gazetki szkolnej i przedsięwzięć medialnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski..

Absolwenci tego kierunku będą mogli kontynuować naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, Ekonomicznym

     Przedmioty rozszerzone :  j. polski, WOS


Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, język angielski, WOS

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej

Zobacz także: