Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa językowa (j. angielski i j. hiszpański)

To miejsce dla tych co pragną rozwijać swoje umiejętności językowe tak, by stać się „obywatelami świata”. W związku tym będzie tu realizowane innowacyjne nauczanie języka angielskiego. Autorski program nauczania języka angielskiego jest próbą włączenia umiejętności XXI wieku (z naciskiem na efektywne komunikowanie się, uczenie się  współpracy poprzez rozwiązywanie realnych problemów i kreatywne wykorzystanie nowych technologii)  w nauczanie języka angielskiego poprzez realizacje projektu e-twinning w partnerstwie międzynarodowym (Francja, Wochy, Hiszpania). Nasz szkoła  czterokrotnie otrzymała Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w konkursie European Language Label..  Ten program języka angielskiego umożliwia stworzenie naturalnego kontekstu dla komunikacji językowej poprzez stałą, intensywną współpracę z rówieśnikami z krajów europejskich. Oprócz tego  zastosowanie innowacyjnych metod i technik pracy (m.in. metoda projektów, metoda Collaborative Problem Solving (CBL)) pozwala uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów  z wykorzystaniem multimediów i narzędzi TIK. Nauka j. hiszpańskiego i j. angielskiego umożliwi sprawne porozumiewanie się w każdym zakątku świata co na pewno będzie przydatne podczas wymiany międzynarodowej w ramach programu e-Twinning, w których ta grupa będzie uczestniczyć.

Absolwenci tego kierunku będą mogli kontynuować naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Języków Obcych

     Przedmioty rozszerzone :  j. angielski, j. hiszpański (na każdym poziomie zaawansowania)


Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, j. angielski, drugi język obcy,

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

Zobacz także: