Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa psychologiczna (j. polski, biologia)

Uczniowie realizujący takie rozszerzenie będą mieli możliwość dalszego kształcenia się na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, doradztwo zawodowe. Nauka w tej klasie pozwoli na odkrywanie mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem. Pozwoli zrozumieć motywy  postępowania ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Wyjaśni, co czujemy, jak postrzegamy siebie i innych, ukształtuje poczucie własnej wartości. Uczniowie w tej klasie będą badali wpływ emocji i motywacji na działania człowieka, rozwój osobowości i temperamentu, różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. To dobry wybór dla osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość udziału w badaniach, warsztatach, prelekcjach organizowanych przez : Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkołę Wyższą.

 

Absolwenci tego kierunku będą mogli kontynuować naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej

     Przedmioty rozszerzone :  j. polski, biologia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, język angielski, biologia

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

Zobacz także: