Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa turystyczna (geografia, j. angielski)

Profil turystyczny  daje uczniom możliwość poznać ciekawe zakątki naszego regionu, miasta, ale też Polski i Europy, odkrywać nowe kultury i zwyczaje. Będzie to świetna okazja, by odbyć ciekawe i inspirujące wycieczki krajoznawcze umożliwiające obcowanie z przyrodą.

Turystyka to wciąż dynamicznie rozwijająca się branża., a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

W trakcie nauki w tej klasie uczniowie poznają zasady organizacji wycieczek turystycznych i tajniki pilotażu. Uczniowie będą zaangażowani w projekty związane z wymianą międzynarodową.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą podjąć naukę na uczelniach wyższych o profilu geograficznym (np. geografia, archeologia, przyroda), turystycznym (np. turystyka, rekreacja i hotelarstwo) oraz na filologiach czyli studiach językowych

 

Sugerowane przedmioty rozszerzone :  geografia, j. angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, język angielski, geografia

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

Zobacz także: