Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasy sportowe (piłka nożna dziewcząt, piłka siatkarska)

Grupa siatkarska i piłka nożna dziewcząt to dyscypliny cieszące się  dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Nasi uczniowie współpracują z klubem Ślęza Wrocław i otrzymują wsparcie metodyczne zawodników Gwardii Wrocław. Klub uruchomił nowe Centrum Piłkarskie w Kłokoczycach w którym trenują  dziewczyny. Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław #Kłokoczyce

Grupa siatkarska jest prowadzona przez zawodowego trenera I Klasy Drużyny Bester Bielawianka Bielawa.

Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w oparciu o test sprawnościowy ukierunkowany z zakresu siatkówki lub piłki nożnej.  Grupy sportowe będą trenować na obiektach szkoły, które są profesjonalnie wyposażone w dwa boiska (wielofunkcyjne i ze sztuczną nawierzchnią, dwie siłownie oraz dwie sale gimnastyczne). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w ramach 3 godzin wychowania fizycznego oraz 7 godzin treningowych.


Przedmioty punktowane w rekrutacji : j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Przedmioty rozszerzone będą odbywały się w grupach międzyoddziałowych.

Kandydat do klasy sportowej będzie mógł zadeklarować jeden z bloków przedmiotów rozszerzonych, podczas testów sprawnościowych:

  1. Grupa przyrodnicza - biologia, chemia
  2. Grupa ekonomiczna – matematyka,  geografia
  3. Grupa dziennikarsko – medialna - j. polski, WOS
  4. Grupa psychologiczna - j. polski, biologia
  5. Grupa prawnicza - j. polski, historia

Dodatkowo test sprawnościowy

Egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych
 odbędą się w  terminie:
Do klasy piłkarskiej:
I termin :      1 czerwca 2021 (wtorek), godz. 14:30 ul. Zakrzowska 3 Wrocław
II termin :      22 czerwca 2021 (wtorek), godz. 14:30 ul. Zakrzowska 3 Wrocław

Do klasy siatkarskiej:
I termin :    2 czerwca 2021 (środa), godz. 16:00    boisko szkolne LO XI
II termin :    14  czerwca 2021 (środa), godz. 16:00    boisko szkolne LO XI

II termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej jest przewidziany dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

Złożenie deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej do klas sportowych w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. w sekretariacie LO XI lub drogą elektroniczną na adres sekretariat.lo11@wroclawskaedukacja.pl 

Do klasy sportowej o profilu piłka nożna dziewcząt lub piłka siatkowa wymagana jest kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualna  na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica, lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej do klasy sportowej, wystawione przez lekarza medycyny sportowej.

 

Wyniki próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego w LOXI na rok szkolny 2021/22

 

Zobacz także: