Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Matura 2017

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

7 lipca (piątek) - upływa termin składania pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do matury poprawkowej w sierpniu

(w sekretariacie szkoły należy wypełnić formularz osobiście, lub znaleźć odpowiedni formularz na stronie OKE i wypełnić, a podpisany formularz może złożyć w sekretariacie rodzic lub kolega)

(Do egzaminu w terminie poprawkowym są uprawnieni ci maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów i nie zdali jednego z egzaminów obowiązkowych).

Egzaminy poprawkowe odbędą się 22 sierpnia 2017 (wtorek, godz. 9.00)

według procedur majowych.

Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną 12 września (odbiór świadectw w szkole od godz. 10.00)

Stypendia pomostowe

DRODZY ABSOLWENCI – MATURZYŚCI ROKU 2017

Rusza kolejna XVI edycja „Stypendiów Pomostowych”.

Nabór stypendystów prowadzony będzie on-line ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów w roku akademickim 2017/2018” (wraz z załącznikiem) dostępnym na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl.

UWAGA!!!

Aplikacja internetowa będzie aktywna od 3 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00.

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz plakacie informacyjnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2017

Harmonogram ustnej matury

W holu głównym, na tablicy naprzeciw wejścia do szkoły, wywieszony został harmonogram egzaminów ustnych. Prosimy uczniów klas III i absolwentów przystępujących do matury ustnej o zapoznanie się z nim.

Uwaga! Po klasyfikacji (26 kwietnia) mogą ulec przesunięciu godziny rozpoczęcia egzaminów ustnych

(nie dzień egzaminu, tylko godzina wejścia na salę egzaminacyjną).

Prosimy o ponowne sprawdzenie godziny rozpoczęcia egzaminu najlepiej w przeddzień, albo stawienie się na egzamin odpowiednio wcześniej (przynajmniej o godzinę).

W przypadku jakichkolwiek trudności z dotarciem na egzamin - należy niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły.

Przybory i materiały dopuszczone na maturze 2017

Procedury maturalne

Deklaracje maturalne

7 lutego upływa termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych.

Tegoroczni maturzyści wypełniają deklaracje klasami, w sali 105, w czwartek 2 lutego.

W przypadku nieobecności w szkole w powyższym terminie - najpóźniej do 7 lutego (do godz. 15) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (niekoniecznie osobiście - można przez rodziców, kolegę itp)

wydrukowaną i podpisaną deklarację.

Uwaga absolwenci!

Deklaracje można składać w sekretariacie codziennie (w dniach roboczych) od godz. 8 do 15.

Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną!

deklaracja maturalna

Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017