Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rachunek bankowy Rady Rodziców

RACHUNEK BANKOWY RADY RODZICÓW

Wpłat dotyczących Rady Rodziców lub poidełka należy dokonywać na niżej podany rachunek bankowy:

Santander Consumer Bank nr 27 1090 2398 0000 0001 1814 0052

Zobacz także: