Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rachunki bankowe

Rachunek bankowy szkoły

Od dnia 1 stycznia 2017 r. w szkole nie ma już obrotu gotówkowego.

Wszystkich wpłat dotyczących np. wydania duplikatu legitymacji - 9zł czy duplikatu świadectwa - 26zł należy dokonywać na niżej podany rachunek bankowy:

38 1020 5226 0000 6102 0419 3140

Rachunek bankowy RADY RODZICÓW

RACHUNEK BANKOWY RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 19.

BANK ZACHODNI WBK nr 27 1090 2398 0000 0001 1814 0052

Zobacz także: