Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja

Nasze Liceum tworzy optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposaża ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Chcemy, by w naszej szkole żaden uczeń nie czuł się anonimowo i był bezpieczny. Oferujemy doskonale wyposażone pracownie, gdzie uczniowie mogą w sposób praktyczny zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje pasje np. na:

·         zajęciach teatralnych (nowocześnie wyposażona aula)

·         zajęciach kółka chemicznego i medycznego (pracownia biologiczna i chemiczna)

·         zajęciach fotograficznych,

·         zajęciach  kreatywności (dwukrotne zwycięstwo na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination – reprezentowanie Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych i Pekinie oraz tegoroczny udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Odysei Umysłu)

·         zajęciach druku 3D (pracowania terminalowa i drukarki 3D)

Stawiamy na kształcenie oparte na wieloletniej współpracy  z Uczelniami Wyższymi, udziale w projektach edukacyjnych, wymianie międzynarodowej (Erasmus+, e-Twinning, Comenius +).

Możemy się poszczycić 100% zdawalnością egzaminu maturalnego. W naszej szkolnej codzienności nie zapominamy o słabszych i potrzebujących, dlatego dbamy o rozwój wolontariatu.

Każdego roku naszymi sukcesami, działaniami podwyższamy jakość naszej pracy czego najlepszym dowodem jest brązowa odznaka w rankingu „Perspektyw”.

 

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uczniów, staramy się co roku wprowadzić jakiś nowy profil i tym samym poszerzyć naszą ofertę.  Dlatego już od września proponujemy kształcenie:

 

1) w dwóch klasach sportowych :

·         piłka nożna dziewcząt

·         siatkarska-wodniacka (wioślarsko-żeglarska z elementami ratownictwa wodnego)

Klasy sportowe realizują przedmioty rozszerzone : biologia, geografia, j. angielski

Języki obce : j. angielski i niemiecki

 

2) w klasach  ogólnych, w których przedmioty rozszerzone są podzielone na trzy grupy i będą realizowane międzyoddziałowo.   

·         grupa przyrodniczarozszerzona biologia i chemia (przedmiot uzupełniający fizyka w medycynie)

·         grupa ekonomiczna - rozszerzona matematyka i geografia (przedmiot uzupełniający podstawy ekonomii)

·         grupa dziennikarsko – medialna - rozszerzony j. polski i WOS (przedmiot uzupełniający edukacja medialna i dziennikarska)

 

Egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych odbędą się w I terminie:

Do klasy piłkarskiej:

25 maja 2020 (poniedziałek) godz. 15:00

Do klasy siatkarskiej:

26 maja 2020 (wtorek) godz. 14:00

Do klasy wioślarsko-żeglarskiej:

25 maja 2020 (poniedziałek) godz. 13:00

 

15 czerwca 2020r. II termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

 

Złożenie deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej do klas sportowych w terminie od 11 maja do 20 maja 2020r. w sekretariacie LO XI.

Deklaracja przystąpienia do testu sprawnościowego do pobrania poniżej.

 

Dni Otwarte 25.04.2020 godz. 9:30 (sobota)