Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja

Chcąc stworzyć optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposażyć ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie nasza szkoła oferuje kształcenie w klasach o następujących profilach:

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Dla absolwentów gimnazjum:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - plakat

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - prezentacja

Klauzula - rekrutacja ucznia do placówki oświatowej