Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja

Chcąc stworzyć optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposażyć ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie nasza szkoła oferuje kształcenie w klasach o następujących profilach:

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Dla absolwentów gimnazjum:

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych we Wrocławiu!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - plakat

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - prezentacja

Klauzula - rekrutacja ucznia do placówki oświatowej