Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja 21/22

Nasze Liceum tworzy doskonałe warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposaża ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Oferujemy, doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie, gdzie uczniowie mogą w sposób praktyczny zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje pasje. Stawiamy na kształcenie oparte na wieloletniej współpracy  z uczelniami wyższymi (min. Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Akademią Wychowania Fizycznego), udziale w projektach edukacyjnych (min. Uniwersytet Młodego Przyrodnika, Zwolnieni z Teorii, e-Twinning, Erasmus), wymianie międzynarodowej.

Chcemy, by w naszej szkole każdy uczeń czuł się bezpiecznie i nie był anonimowy, dlatego otaczamy opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów z różnymi potrzebami.

W naszej szkolnej codzienności nie zapominamy o słabszych i potrzebujących, dlatego dbamy o rozwój wolontariatu i angażujemy się w działania o charakterze charytatywnym. Naszą mocną stroną jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, dzięki czemu każdy uczeń może aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i realizować się w obszarze, który najbardziej go interesuje.

Każdego roku naszymi sukcesami, działaniami podwyższamy jakość naszej pracy czego najlepszym dowodem jest brązowa odznaka w rankingu „Perspektyw” jak również systematyczny  wzrost wyników w nauce.

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uczniów, staramy się co roku wprowadzić  nowy profil i tym samym poszerzyć naszą ofertę, ale również kontynuujemy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem grupy.   Dlatego już od września proponujemy kształcenie:

1) w jednej klasach sportowej :

2) w trzech klasach  ogólnych

Uczniowie w klasie sportowej jaki i ogólnych mogą wybrać grupę przedmiotów rozszerzonych, które będą realizowane międzyoddziałowo:   

W naszej szkole uczniowie mogą uczyć się oprócz obowiązkowego j. angielskiego, języka niemieckiego i hiszpańskiego. Zastrzegamy, że język hiszpański (na poziomie podstawowym) będzie realizowany tylko w dwóch klasach ogólnych. O zakwalifikowaniu na język hiszpański będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Harmonogram rekrutacji 2021-2022

Informator dla kandydata - rekrutacja 2021-2022

Zasady rekrutacji 2021-2022

 

Wyniki II naboru (uzupełniającego)

przyjęci

Lista przyjętych B

Lista przyjętych D

Lista przyjętych E

Lista przyjętych P

Lista przyjętych PR

Lista przyjętych PS

 

nieprzyjęci

Lista nieprzyjętych B

Lista nieprzyjętych D

Lista nieprzyjętych E

Lista nieprzyjętych P

Lista nieprzyjętych PR

Lista nieprzyjętych PS

 

Wyniki 1 etapu rekrutacji

Przyjęci

Przyjęci - grupa przyrodnicza B

Przyjęci - grupa dziennikarsko-medialna D

Przyjęci - grupa_ekonomiczna E

Przyjęci - grupa prawnicza PR

Przyjęci - grupa psychologiczna PS

Przyjęci - grupa piłkarska P

 

Nieprzyjęci

Nieprzyjęci - grupa przyrodnicza B

Nieprzyjęci - grupa dziennikarsko-medialna D

Nieprzyjęci - grupa ekonomiczna E

Nieprzyjęci - grupa prawnicza PR

Nieprzyjęci - grupa psychologiczna PS

Nieprzyjęci - grupa piłkarska P