Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja 23/24

Informator dla kandydata zawierający skondensowane zasady rekrutacji do klas I w szkołach ponadpodstawowych.

 

Nasze Liceum tworzy doskonałe warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposaża ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Oferujemy, doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie, gdzie uczniowie mogą w sposób praktyczny zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje pasje. Stawiamy na kształcenie oparte na wieloletniej współpracy  z uczelniami wyższymi (min. Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Akademią Wychowania Fizycznego), udziale w projektach edukacyjnych i wymianie międzynarodowej.

Każdego roku naszymi sukcesami i działaniami podwyższamy jakość naszej pracy czego najlepszym dowodem wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (98%).

Chcemy, by w naszej szkole każdy uczeń czuł się bezpiecznie i nie był anonimowy, dlatego otaczamy opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów z różnymi potrzebami.

W szkolnej codzienności nie zapominamy o słabszych i potrzebujących, dlatego dbamy o rozwój wolontariatu i angażujemy się w działania o charakterze charytatywnym. Naszą mocną stroną jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, dzięki czemu każdy uczeń może aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i realizować się w obszarze, który najbardziej go interesuje.

 

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uczniów, staramy się co roku wprowadzić  nowy profil i tym samym poszerzyć naszą ofertę, ale również kontynuujemy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem grupy. Dlatego już od września proponujemy kształcenie w pięciu sprofilowanych klasach: