Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy artystycznej

KLASA ARTYSTYCZNA 2018/19

Uczniowie tej klasy będą rozwijali swoje zdolności w obszarze fotografii, reklamy, teatru i muzyki. Osoby zainteresowane tym profilem powinny wyróżniać się wrażliwością artystyczną, kreatywnością i twórczym myśleniem, gdyż głównie do tej klasy jest przypisany program Destination Imagination. To program międzynarodowy, który realizujemy w naszej szkole od 2 lat i rok temu nasi uczniowie zajęli na olimpiadzie kreatywności 2 miejsce i reprezentowali Polskę na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie. W tym roku nasza drużyna zdobyła nagrodę specjalną i tym samym możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, by tam reprezentować Polskę na Światowej Olimpiadzie Kreatywności.

Dodatkowo w tej klasie został wprowadzony autorski program z języka angielskiego, opracowany przez naszą nauczycielkę Panią Iwonę Jodłowską, laureatkę Europejskiego Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL, trzykrotnej zwyciężczyni projektu eTwenning oraz zdobywczyni I Nagrody w Konkursie Europena Pirzes 2016. Jest ona autorką projektu „Mirror, mirror”, który został najlepszym europejskim projektem eTwinning 2016r. Ten program języka angielskiego umożliwia stworzenie naturalnego kontekstu dla komunikacji językowej poprzez stałą, intensywną współpracę z rówieśnikami z krajów europejskich. Planowana jest także wymiana uczniów ze szkołami partnerskimi takimi jak: Francja, Włochy, Hiszpania. Oprócz tego zastosowanie innowacyjnych metod i technik pracy (m.in. metoda projektów, metoda Collaborative Problem Solving (CBL) - pozwala uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem multimediów i narzędzi TIK. Nauka w tej klasie umożliwia integrację międzyprzedmiotową poprzez zastosowanie metody CLIL – zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe

Uczniowie tej klasy będą mogli prezentować swoje artystyczne osiągnięcia i talenty w naszej nowocześnie wyposażonej w sprzęt audio-video auli. Do swojej dyspozycji uczniowie będą mieli pracownię terminalową, aparat cyfrowy i drukarkę 3D.

Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: