Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy biologicznej

KLASA BIOLOGICZNA 2018/2019

Klasa o profilu biologicznym to wieloletnia tradycja naszej szkoły. Od roku szkolnego 2018/2019 wzbogacamy ją o profil geograficzny.

Propozycja takiej klasy skierowana jest do uczniów interesujących się biologią i chemią. To idealne miejsce dla tych, co lubią zgłębiać tajniki zdrowego stylu życia, naturalnej pielęgnacji ciała, chcą ratować zdrowie i życie innym poprzez zdobywanie wiedzy z zakresu fizjoterapii i ratownictwa medycznego.

Do tego profilu przypisany jest również unijny projekt matematyczno-przyrodniczy Eko-eksperyment. Przedmioty matematyczne połączone będą z edukacją o przedsiębiorczości, przedmioty przyrodnicze z edukacją ekologiczną. Projekt obejmie zajęcia pokazujące jak zyskana wiedza przydaje się w różnych dziedzinach życia codziennego. Ponadto poprzez pokazywanie możliwości, pobudzanie kreatywności i osobistej przedsiębiorczości specjaliści wyposażą młodzież w umiejętności skutecznego wykorzystywania nabytej wiedzy. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem pokazów eksperymentalnych, symulacyjnych gier zespołowych. Program ma na celu podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej.

Klasa biologiczna będzie współpracować z Uniwersytetem Medycznym i Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską. Uczniowie, ze względu na posiadane przez nas nowocześnie wyposażone pracowanie chemiczną i biologiczną, będą nie tylko wykonywać dużo eksperymentów w trakcie zajęć szkolnych, ale także na uczelniach wyższych. Dodatkowo uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych przez ogród zoologiczny.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach studiów oferowanych przez min. Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczy, Wrocławski, Politechnikę Wrocławską czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: