Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy geograficznej

KLASA GEOGRAFICZNA 2018/19

Wprowadzenie profilu geograficznego daje możliwość uczniom tej klasy uczestnictwa w zajęciach kółka turystycznego. Będzie to świetna okazja, by odkryć na nowo zakątki naszego miasta, ale również odbyć ciekawe i inspirujące wycieczki umożliwiające obcowanie z przyrodą.

Do tego profilu przypisany jest również unijny projekt matematyczno-przyrodniczy Eko-eksperyment. Przedmioty matematyczne połączone będą z edukacją o przedsiębiorczości, przedmioty przyrodnicze z edukacją ekologiczną. Projekt obejmie zajęcia pokazujące jak zyskana wiedza przydaje się w różnych dziedzinach życia codziennego. Ponadto poprzez pokazywanie możliwości, pobudzanie kreatywności i osobistej przedsiębiorczości specjaliści wyposażą młodzież w umiejętności skutecznego wykorzystywania nabytej wiedzy. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem pokazów eksperymentalnych, symulacyjnych gier zespołowych. Program ma na celu podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach studiów oferowanych przez min. Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczy, Wrocławski, Politechnikę Wrocławską czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: