Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy humanistycznej

KLASA HUMANISTYCZNA 2018/19

Klasa o tym profilu to powrót do korzeni. Postanowiliśmy reanimować ten kierunek kształcenia ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów. To klasa dla bujających w obłokach humanistów, którzy często jeszcze w pierwszej klasie nie wiedzą jaką obiorą drogę w przyszłości, ale dobrze czują się w świecie literatury, poezji, a swoje myśli lubią przelewać na papier.

Do tej klasy przypisaliśmy program „Słowa mają moc”, którego celem jest podniesienie kompetencji uczestników w tematyce skutecznej prezentacji i komunikacji. W obecnych czasach skuteczna prezentacja i komunikacja zyskuje na znaczeniu i staje się ważnym elementem funkcjonowania na rynku pracy. Właściwy dobór treści, schemat i styl wypowiedzi, sposób zachowania, umiejętność prezentacji, argumentowania, dyskusji – to wszystko ma znaczenie zarówno w świecie prywatnym, jak i w świecie biznesu. Od tych umiejętności zależy, czy pracodawca zwróci uwagę na kandydata do pracy, czy pracownik będzie umiał dogadać się w zespole i zaprezentować tam swoje racje, czy będzie umiał przekonać do nich swoich współpracowników i szefów, czy uda się zdobyć i zatrzymać klienta dla firmy.

Absolwenci tego profilu będą mogli kontynuować naukę np. na Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej

Sugerowane przedmioty rozszerzone : język polski


Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: