Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja do klasy językowo-dziennikarskiej

Klasa językowo-dziennikarska 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa językowo-dziennikarska została stworzona dla uczniów zainteresowanych edukacją medialną, lingwistyką czy komunikacją społeczną. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu dziennikarstwa sportowego, radiowego, tworzenia filmów i wywiadów. To miejsce dla tych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności językowe tak, by stać się obywatelami świata. W związku tym będzie tu realizowana innowacja pedagogiczna związana z nauczaniem języka angielskiego. Nasza szkoła otrzymała w roku 2018 znak innowacyjności w zakresie uczenia się i nauczania języków obcych. Autorka innowacji to laureatka Europejskiego Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL, trzykrotna zwyciężczyni projektu eTwenning oraz zdobywczyni I Nagrody w Konkursie European Prizes 2016. Jest ona autorką projektu „Mirror, mirror”, który został najlepszym europejskim projektem eTwenning 2016 roku. Ten program języka angielskiego umożliwia stworzenie naturalnego kontekstu dla komunikacji językowej poprzez stałą, intensywną współpracę z rówieśnikami z krajów europejskich. Planowana jest również wymiana uczniów ze szkołami partnerskimi takimi jak Francja, Włochy, Hiszpania. Oprócz tego zastosowanie innowacyjnych metod i technik pracy [m.in. metoda projektów, metoda Collaborative Problem Solving (CBL)] pozwala uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem multimediów i narzędzi TIK.

Uczniowie tej klasy będą też współpracowali z Wydziałem Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także odbywali praktyki w profesjonalnej firmie zajmującej się produkcją filmową.

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych we Wrocławiu!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019–2020 – plakat

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019–2020 – prezentacja

Klauzula - rekrutacja ucznia do placówki oświatowej