Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy matematycznej

KLASA MATEMATYCZNA 2018/19

Klasa o tym profilu to powrót do korzeni. Postanowiliśmy reanimować ten kierunek kształcenia ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów. To klasa dla tych, których pasjonuje świat liczb i matematycznych zawiłości, których interesuje ekonomia i finanse,

Do klasy przypisaliśmy dwa ciekawe programy. Jeden do „Matematyczne eksperymenty”. To unijny program mający na celu poprawę efektywności nauczania matematyki poprzez naukę pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, posługiwania się innowacyjnymi metodami uczenia się. Uczniowie będą mieli do dyspozycji gabinet wyposażony w najnowocześniejszą tablicę interaktywną, laptopy, kamery i drukarkę 3D.

Drugi program to „Słowa mają moc”, którego celem jest podniesienie kompetencji uczestników w tematyce skutecznej prezentacji i komunikacji. W obecnych czasach skuteczna prezentacja i komunikacja zyskuje na znaczeniu i staje się ważnym elementem funkcjonowania na rynku pracy. Właściwy dobór treści, schemat i styl wypowiedzi, sposób zachowania, umiejętność prezentacji, argumentowania, dyskusji – to wszystko ma znaczenie zarówno w świecie prywatnym, jak i w świecie biznesu. Od tych umiejętności zależy, czy pracodawca zwróci uwagę na kandydata do pracy, czy pracownik będzie umiał dogadać się w zespole i zaprezentować tam swoje racje, czy będzie umiał przekonać do nich swoich współpracowników i szefów, czy uda się zdobyć i zatrzymać klienta dla firmy.

Absolwenci tego profilu będą mogli kontynuować naukę np. na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej

Sugerowane przedmioty rozszerzone : matematyka


Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: