Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy psychologicznej

KLASA PSYCHOLOGICZNA 2018/19

Klasa psychologiczna z elementami edukacji kulturalnej, daje możliwość dalszego kształcenia się na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, doradztwo zawodowe, kulturoznawstwo. Nauka w tej klasie umożliwia uczniom zdobywanie podstaw wiedzy o człowieku i grupach społecznych. Kształtuje poczucie własnej wartości i godności, rozwija umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudza wrażliwość na ich potrzeby. Przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Klasa jest prowadzona we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość udziału w badaniach, warsztatach, prelekcjach organizowanych przez : Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Bankową, Dolnośląska Szkołę Wyższą.

Dodatkowo w tej klasie został wprowadzony autorski program z języka angielskiego, opracowany przez naszą nauczycielkę Panią Iwonę Jodłowską, laureatkę Europejskiego Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL, trzykrotnej zwyciężczyni projektu eTwinning oraz zdobywczyni I Nagrody w Konkursie European Prizes 2016. Jest ona autorką projektu „Mirror, mirror”, który został najlepszym europejskim projektem eTwinning 2016r. Ten program języka angielskiego umożliwia stworzenie naturalnego kontekstu dla komunikacji językowej poprzez stałą, intensywną współpracę z rówieśnikami z krajów europejskich. Planowana jest także wymiana uczniów ze szkołami partnerskimi takimi jak: Francja, Włochy, Hiszpania. Oprócz tego zastosowanie innowacyjnych metod i technik pracy (m.in. metoda projektów, metoda Collaborative Problem Solving (CBL) pozwala uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem multimediów i narzędzi TIK. Nauka w tej klasie umożliwia integrację międzyprzedmiotową poprzez zastosowanie metody CLIL – zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe

Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: