Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja do klasy psychologicznej

Klasa psychologiczna 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej.

Klasa psychologiczna z elementami edukacji kulturalnej, daje możliwość dalszego kształcenia się na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, doradztwo zawodowe, kulturoznawstwo. Nauka w tej klasie umożliwia uczniom zdobywanie podstaw wiedzy o człowieku i grupach społecznych. Kształtuje poczucie własnej wartości i godności, rozwija umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudza wrażliwość na ich potrzeby. Przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Klasa jest prowadzona we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość udziału w badaniach, warsztatach, prelekcjach organizowanych przez : Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Bankową, Dolnośląska Szkołę Wyższą.

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych we Wrocławiu!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - plakat

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - prezentacja

Klauzula - rekrutacja ucznia do placówki oświatowej