Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Rekrutacja do klasy siatkarskiej

KLASA SIATKARSKA 2018/19

W tej klasie sportowej zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w ramach 3 godzin wychowania fizycznego oraz 7 treningów w klubie.
Nabór do klasy prowadzony jest zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.
Rekrutacja do klasy odbywa się w oparciu o test sprawnościowy ukierunkowany z zakresu siatkówki.

Sugerowane przedmioty rozszerzone : J. ANGIELSKI, BIOLOGIA

Kryteria rekrutacyjne

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

Rekrutacja do klasy odbywa się w oparciu o test sprawnościowy ukierunkowany z zakresu piłki siatkowej.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się 28.05.2018r. godz. 15:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu

W dniach 2-11.05.2018r. należy zgłosić się do sekretariatu z wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez rodzica deklaracją przystąpienia do testów sprawnościowych.

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ – piłka siatkowa

(opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej – luty 2016)

Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych i wzrostu można zdobyć maksymalnie 400 pkt. Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (łącznie pomiaru wzrostu oraz trzech prób) wiążę się z uzyskaniem minimalnej liczby:

W przypadku, gdy kandydat osiągnie wynik pośredni pomiędzy dwoma wartościami z danej próby wpisujemy wynik punktowy niższy.

Uwaga!

SKOK W DAL Z MIEJSCA.

BIEG WAHADŁOWY 10 ´ 5 METRÓW.

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY – 2 kg

Ocena zwinności: T- TEST

C B D

start————–meta

A

PRZYKŁAD WYLICZENIA:

POZIOM GIMNAZJUM-DZIEWCZĘTA

I klasa:

SUMA PUNKTÓW: 57 + 50 + 60 + 46 = 213 pkt.

Skoro minimum przyjęcia do I klasy gimnazjum jest 170 p-ów zawodniczka uzyskała minimum punktowe, które przekroczyła o 43 punkty.

Deklaracja przystąpienia do testu sprawnościowego

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

Zobacz także: