Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Samorząd uczniowski

Góra Grosza

Zakończyła się kolejna akcja w naszej szkole "Góra Grosza".Z wszystkich klas jakie brały udział w zbieraniu pieniędzy dla najuboższych najwięcej uzbierała klasa 2SW - 103,31zł , II m zajęła klasa III D - 67,23zł, III m zajęła klasa I A 45,07. RAZEM UZBIERALIŚMY 215,61.

GRATULUJEMY !!!

16 grudnia 2013 | Powrót do spisu wiadomości