Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Aktualności

Rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętamy...

13 września poczet sztandarowy naszego Liceum uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej oraz ofiary reżimów totalitarnych - nazistowskiego i komunistycznego.

17 września 2020 | Katarzyna Szczepankiewicz | Czytaj całość


"Bieg dla Oli"

"Zachęcamy wszystkie osoby lubiące sport i /lub pomagać innym do udziału w biegu, który organizuje biegająca mama z biegającymi lub zabieganymi przyjaciółmi, aby wspomóc zbiórkę na operację kręgosłupa i rehabilitację 14-letniej Oli, uczennicę SP 23 we Wrocławiu.

10 września 2020 | Elżbieta Hermanowicz | Czytaj całość


Regulamin funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

Regulamin został stworzony w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu w czasie epidemii, dostosowany do specyfiki szkoły i opracowany w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół publicznych i niepublicznych oraz rozporządzenia:
 Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)
 Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo)

4 września 2020 | Czytaj całość


Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla rodzica

https://www.facebook.com/SoinAgnieszka/videos/318116766064730/

3 września 2020


Zebrania dla rodziców

4 września o 17.00 dla klas I (wcześniej o 16.30 spotkanie z p Dyrektor w sali gimnastycznej)

 o 18.00 dla klas 2A1 2A2 2B 2C

 

7 września o godzinie 17.00 dla klas 2D 2E1 2E2 i 2F

 o 18.00 dla klas III

 

Prosimy o przybycie tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz obowiązkowe posiadanie maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

2 września 2020


Archiwum wiadomości