Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Prawo szkolne

Plany nauczania oddziałów rok szk. 2022 - 23

Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XI we Wrocławiu, Program Wychowawczy, Plan pracy szkoły

Regulamin funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego nr XI w związku z zapobieganiem COVID

Regulaminy nauczania zdalnego i hybrydowego

 

Szkolny zestaw programów nauczania

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulaminy dla uczniów

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym nr XI

Regulaminy samorządu uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin wycieczek szkolnych oraz wymian międzynarodowych.

Regulaminy stypendiów szkolnych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Regulamin monitoringu wizyjnego