Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Prawo szkolne

Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XI we Wrocławiu, Przedmiotowe systemy oceniania, Program Wychowawczy, Plan pracy szkoły

Regulamin funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego nr XI w związku z zapobieganiem COVID

Regulaminy nauczania zdalnego i hybrydowego

Szkolny zestaw programów nauczania

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulaminy dla uczniów

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym nr XI

Regulaminy samorządu uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin wycieczek szkolnych oraz wymian międzynarodowych.

Regulaminy stypendiów szkolnych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Regulamin monitoringu wizyjnego