Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Prawo szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu, Przedmiotowe systemy oceniania, Program Wychowawczy, Plan pracy szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulaminy dla nauczycieli

Regulaminy dla uczniów

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym nr XI

Regulaminy samorządu uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin wycieczek szkolnych oraz wymian międzynarodowych.

Regulaminy stypendiów szkolnych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i procedura postępowania w razie wypadku ucznia

 

Zobacz także: