Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Prawo szkolne

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

W razie wątpliwości co do podręcznika dla klas II i III prosimy o kontaktowanie się z nauczycielem przedmiotu przez Librusa

Statut Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu, Przedmiotowe systemy oceniania, Program Wychowawczy, Plan pracy szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulaminy dla nauczycieli

Regulaminy dla uczniów

REGULAMIN LIGI KLAS W ZESPOLE SZKÓŁ NR 19

Regulaminy samorządu uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulaminy stypendiów szkolnych

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Zobacz także: