Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Duplikaty dokumentów oraz wzory podań

Duplikaty dokumentów

W Liceum Ogólnokształcącym nr XI im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu, w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału, można otrzymać duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były przez niego wydane.

W celu uzyskania duplikatu dokumentów:

należy:

  1. dokonać wpłaty 26 złotych (za duplikat świadectwa)
  2. dokonać wpłaty 9 złotych (za duplikat legitymacji)

na podane poniżej konto bankowe LO XI we Wrocławiu, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata oraz imię i nazwisko.

PKO BP - 38 1020 5226 0000 6102 0419 3140

3. zwrócić się pisemnie do LO nr XI we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

 

Pozostałe dokumenty do sekretariatu

 

Zobacz także: