Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Dla maturzystów

Harmonogram matur pisemnych i ustnych.

W holu głównym na parterze, naprzeciw wejścia do szkoły, wywieszone zostały listy maturalne, wraz z harmonogramem matur pisemnych i ustnych.
Prosimy maturzystów o ich przejrzenie, odnalezienie swoich nazwisk i sprawdzenie czy znajdują się na listach wszystkich deklarowanych przedmiotów.
Na maturach ustnych natomiast, proszę sprawdzić, czy nauczyciel, który jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, nie uczył Was w bieżącym roku szkolnym (nie liczą się zastępstwa).
Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, trzeba to natychmiast zgłosić do p.wicedyr. K.Kunasiewicz.
Do p.Kunasiewicz należy się też zgłaszać z wszelkimi pytaniami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego i procedur maturalnych.

Wszystko o maturze 2020

Przebieg matury z j.polskiego - prezentacja z OKE

Program do opracowywania matur (dla nauczycieli)

Zobacz także: