Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Biblioteka

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu, 
otrzymało w 2021 roku wsparcie finansowe w wysokości 15.000zł 
w ramach rządowego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

logo programu

Godziny otwarcia

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza!!!
 3. Do biblioteki nie można wnosić ani spożywać posiłków!!!
 4. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech książek, ale tylko dwie lektury.
 5. Wypożyczone książki można zatrzymać na okres 1 miesiąca.
 6. W uzasadnionych przypadkach dokonuje się prolongaty terminu zwrotu na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Szanuj wypożyczoną książkę. Za zniszczoną książkę odpowiada czytelnik.
 8. Za zgubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany przynieść nową.
 9. Do półek z książkami można podchodzić po uzyskaniu zezwolenia.
 10. Z czytelni można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu w zeszycie czytelni (imię, nazwisko, klasa, godzina, cel korzystania z czytelni).
 11. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 12. Z czytelni uczeń może korzystać tylko poza swoimi godzinami lekcyjnymi lub za zgodą nauczyciela uczącego.
 13. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone w terminie 7 dni przed Rada Pedagogiczną Klasyfikacyjną.

Biblioteka internetowa

http://www.wolnelektury.pl/

Podręczniki

http://wiki.wolnepodreczniki.pl/

Audiobooki

http://czytamysluchajac.pl/

 1. Wolne Lektury: www.wolnelektury.pl
 2. Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl
 3. Dawna Literatura Polska: http://staropolska.pl
 4. Cyfrowa Biblioteka Narodowa: www.polona.pl
 5. Federacja Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl

Zobacz także: