Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Misja szkoły

Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.

                                                                                                                                     Stanisław Konarski

 

Misją naszej szkoły jest propagowanie wartości, na których opierają się Prawa Człowieka:

godności, wolności, tolerancji, empatii (wrażliwości społecznej), odpowiedzialności i wspólnoty (szkolnej, narodowej, europejskiej). Wartości, ważne dla naszej społeczności szkolnej to :

 

 Dążymy do tego, aby wychowanie było personalistyczne, dialogowe, pełne wzajemnego poszanowania wolności, podmiotowości, godności. Uznajemy, że każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną, posiadającą prawo do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach : fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej