Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Grono pedagogiczne

Spis informacji

Dyrekcja szkoły

Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja medialna

Elementy statystyki

Fizyka, Fizyka w medycynie

Geografia

Historia, Historia i społeczeństwo

Informatyka

Język angielski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

 

Muzyka

Podstawy przedsiębiorczości

Religia

Retoryka w praktyce

Wiedza o społeczeństwie

Wstęp do psychologii

Wychowanie fizyczne

Zajęcia biblioteczne

Zajęcia sportowe