Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Grono pedagogiczne

Spis informacji

Dyrekcja szkoły

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Wiedza o kulturze

Historia, Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie

Chemia

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Informatyka,

Religia

Podstawy przedsiębiorczości, Ekonomia w praktyce

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel-bibliotekarz

Język hiszpański

Zajęcia artystyczne