Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Doradztwo zawodowe

INFORMACJA NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓW

Mając na uwadze rolę doradców zawodowych w planowaniu kariery zawodowej oraz dalszej ścieżki kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zachęcam do zapoznania się z zawartymi materiałami.

Możesz skorzystać również ze strony: www.doradcy-wroclaw.pl

WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW

Choć do matury jest jeszcze trochę czasu, już teraz należy się zastanowić, co po maturze...

Z pomocą przyjdą doradcy zawodowi w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej, którzy przygotowali zajęcia grupowe przygotowujące uczniów liceum ogólnokształcącego do planowania kariery zawodowej i świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. W kolejne czwartki listopada uczniowie klas III pod opieką pani Pedagog będą więc gośćmi MOWAZ, gdzie wezmą udział w takich właśnie zajęciach.

Zajęcia składają się z trzech części.

Część I obejmuje:

- informacje o rynku pracy i kompetencjach oczekiwanych przez pracodawców oraz kierunkach rozwoju regionu,

- poznawanie zawodów oraz warunków pracy.
Część II zawiera:

- ćwiczenia dotyczące poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, oraz testy badające preferencje
zawodowe,
- określanie kierunku kształcenia w oparciu o zebrane informacje o sobie.
Część III obejmuje:

- informacje o procesie Bolońskim (m.in. porównywalność dyplomów i tytułów akademickich w Europie,
system ECTS),
- informację o kierunkach kształcenia na wyższych uczelniach i ich popularności,
- zasady rekrutacji na wrocławskie uczelnie oraz symulację obliczania własnych punktów rekrutacyjnych,
ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkół policealnych.

Kontakty i adresy

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej

Strzegomska 49a

53-611 Wrocław

Kontakt do doradców zawodowych:

Telefon: 71 798-67-00 wew. 116, 142, 141

E-mail: info@doradcy-wroclaw.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2

ul. Jedności Narodowej 112
50-301 Wrocław

telefony: 71 798 68 29, fax: - 71 798 43 29
e-mail: sekretariat@ppp2.wroc.pl
dyrektor@ppp2.wroc.pl

Szkoły policealne prowadzone przez Miasto Wrocław

Szkoła Policealna nr 2, ul. Stanisława Worcella 3 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Szkoła Policealna nr 11, ul. Kiełczowska 43 - Lotnicze Zakłady Naukowe

Szkoła Policealna nr 17, ul. Pawła Eluarda 51-55 - Zespół Szkół nr 24

Linki/strony przydatne nie tylko dla maturzystów:

www.doradcy-wroclaw.pl
https://studia.gov.pl
https://ela.nauka.gov.pl
https://barometrzawodow.pl
http://perspektywy.pl
https://www.kastu.pl
https://www.ef.pl
http://www.szkolenie-w-niemczech.pl
https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/
https://kierunkowskazkariery.pl/