Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1. Celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacji w sprawach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod numerami telefonów:

dla szkół podstawowych: 71 777 81 46,

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 71 777 78 52

————————————————————————————————

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Wrocławskim Programem Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52

Szczegółowe informacje o programach - https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups