Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Aktualności

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W dniach 8,9,10 i 16 czerwca konsultacje nie odbywają się ze względu na egzaminy maturalne

 

UCZNIOWIE I RODZICE

1.       Uczeń lub rodzic który chce skorzystać z konsultacji w szkole musi przez dziennik elektroniczny umówić się z nauczycielem na konkretny termin i godzinę. Termin ustala nauczyciel, jednak uczeń umawiając się powinien brać pod uwagę harmonogram konsultacji dostępny na stronie szkoły dostosowany do aktualnego planu zajęć.

Dyrekcja zachęca jednak do korzystania z konsultacji on-line tak jak do te pory. Konsultacje nie odbywają się w czasie egzaminów maturalnych.

2.       Konsultacji mogą się odbywać indywidualnie lub w grupach maksymalnie do 12 osób.

3.       Uczeń lub rodzic wchodzący i wychodzący ze szkoły jest zobowiązany zdezynfekować ręce i przyjść we własnej maseczce.

4.       Do szkoły nie mogą przychodzić uczeń chory lub przebywający w domu z kimś na kwarantannie lub w izolacji.

5.       Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść powinien poinformować o tym wcześniej nauczyciela.

6.       W czasie konsultacji uczeń musi korzystać ze swojego zestawu podręczników i przyborów.

7.       Uczeń powinien zwrócić szczególna uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania.

8.       Uczniowie powinni unikać skupisk, zachowywać dystans przebywając na korytarzu w toalecie lub w innych pomieszczeniach wspólnych.

9.       Uczniowie powinni przestrzegać zasad higieny czyli często myć ręce nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans i unikać dotykania oczu, nosa lub ust.

10.   Uczeń w drodze do i ze szkoły powinien korzystać z osłony na usta i nos.

11.   Uczeń z podejrzeniem zakażenia zostaje odizolowany do gabinetu pielęgniarki.

12.   Zakaz przebywania w szkle osób z zewnątrz.

13.   Szybka ścieżka kontaktu ze szkołą lub nauczycielami to dziennik elektroniczny lub tel. do sekretariatu 71 798 68 94.

NAUCZYCIELE

1.       Nauczyciel na prośbę ucznia wyznacza dzień i godzinę konsultacji w szkole, tak by nie kolidowało z bieżącymi zajęciami zdalnymi i z uwzględnieniem bieżącego harmonogramu konsultacji na stronie szkoły.

2.       Nauczyciel powinien poinformować Dyrekcję o chęci przeprowadzenia konsultacji w szkole w celu przygotowania sali lekcyjnej.

3.       Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali co godzinę.

4.       N-l  rozmieszczając uczniów w Sali musi uwzględnić dystans 1,5 pomiędzy stanowiskami nauki.

5.       N-l jest zobowiązany dopilnować by uczniowie nie pożyczali sobie przyborów oraz podręczników, a także przypominać o zasadach bezpieczeństwa i higieny.

6.       N-l jest zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk oraz używania maseczki ochronnej lub przyłbicy przy wykonywaniu pracy.

7.       N-l nie powinien przychodzić do szkoły gdy jest chory.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Uczeń chcąc oddać książkę z biblioteki szkolnej  musi je opisać kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą zgłasza. Fakt chęci oddania zgłasza  na portierni i  upoważniona osoba przeniesie książki do miejsca składowania ich w celu odbycia kwarantanny.

2. Zachęcamy do wypożyczania książek w bibliotekach miejskich.

3. Uczniowie chcąc wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej wchodzą pojedynczo w maseczkach i po wejściu do biblioteki musi zdezynfekować ręce.

4. Biblioteka czynna we wtorek i czwartek od godz. 9.00-13.00

5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki znajdują się w oddzielnym dokumencie.

 

Zasady zostają wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2020 i obowiązują od 1 czerwca 2020r.

20 maja 2020 | Powrót do spisu wiadomości