Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Aktualności

Poczet sztandarowy

W niedzielę 5 września poczet sztandarowy naszego liceum uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej oraz polskie ofiary reżimów totalitarnych –niemieckiego i sowieckiego.
 

Uroczystości w ceremoniale wojskowym z udziałem
Kombatantów oraz Wojska Polskiego odbyły się przy kościele
Ojców Redemptorystów przy ulicy Wittiga, gdzie znajduje się
Wrocławska Golgota Wschodu, która poświęcona jest pamięci
Polaków poległych i pomordowanych na Kresach Wschodnich.
Na uroczystość przybyli też rodzice uczniów naszego Liceum.

9 września 2021 | Katarzyna Szczepankiewicz | Powrót do spisu wiadomości