Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Archiwum

Wycieczka Koła Miłośników Wrocławia

W sobotę 23.02.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 19 uczestniczyli w wykładzie pt.:,,Pierwiastki krytyczne – czy nadciąga epoka bez smartfona?”, który wygłosił dr Krzysztof Turniak w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu wykładów pt.:,,Tajemnice Ziemi i Wszechświata”.

Wykład był bardzo ciekawy, ponieważ poruszał istotne treści dotyczące dalszego rozwoju zaawansowanych technologii, w tym smartfonów. Do produkcji nowoczesnych urządzeń niezbędne są wyczerpujące się światowe zasoby tzw. pierwiastków krytycznych jak: lit, kobalt, ind, neodym.Wykładowca zwrócił uwagę na fakt, że przy obecnym poziomie pozyskiwania wystarczy nam ich na 2- 3 pokolenia. Podał też alternatywne możliwości ich pozyskiwania: recycling, innowacje, substytucja, pozyskiwanie z dna oceanów i wreszcie eksploatację w kosmosie.Prezentowane zagadnienia były wzbogacone kolorową grafiką, dzięki czemu młodzież była skupiona i zainteresowana.Uczestnictwo w wykładzie umożliwiło młodzieży m.in. zapoznanie się z efektami działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym, a także wzbogacenie wiedzy z dziedziny chemii.

Organizator : Andrzej Starużyk

24 lutego 2019 | Andrzej Starużyk  | Powrót do spisu wiadomości