Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Archiwum

Światowy Dzień Wody

W piątek 22.03.2019 r. uczniowie klasy 2C uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Wody, które odbyły się na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Wody było: „Leaving no one behind” (w tłumaczeniu: „Nie zostawiając nikogo z tyłu”) i miało za zadanie zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na problem nierównomiernej dystrybucji zasobów wodnych i wynikających stąd wykluczeń i ograniczeń dla rozwoju znacznej części ludzkości. Wykłady dotyczyły zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Uczniowie dowiedzieli się m.in. na jak długo wystarczy wody dla naszej cywilizacji, skąd się biorą prognozy, co kryje się pod tajemniczym pojęciem „retencja”, a także jak dokonuje się pomiarów stosowanych w badaniach monotlenku diwodoru i jak wygląda proces przemieszczania się fali powodziowej na terenie Wrocławia. W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Biuro Rekrutacji przedstawiło interesującą ofertę dla przyszłych studentów. Zostały przygotowane stanowiska informacyjno-wystawowe. Uczniowie zapoznali się z kierunkami studiów realizowanych na pięciu wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego oraz zasadami rekrutacji. W holu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zorganizowane były stanowiska informacyjno-wystawowe wystawione przez firmy i instytucje związane z gospodarką wodną takie jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu, a także Samorząd Studencki i Studenckie Koła Naukowe Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

23 marca 2019 | Andrzej Starużyk  | Powrót do spisu wiadomości