Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Archiwum

Wycieczka do Parku Doliny Bystrzycy

W sobotę 18.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 19 w ramach Koła Miłośników Wrocławia uczestniczyli w wycieczce do Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy znajdującego się w zachodniej części miasta.

Trasa spaceru wiodła ścieżką przyrodniczo - edukacyjną z osiedla Jarnołtów przez

osiedle Ratyń, Las Ratyński i kończyła się w punkcie startu, czyli w Jarnołtowie. Całkowita długość trasy wynosi 6,5 km i jest na niej 14 oznakowanych przystanków.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna obejmuje częściowo dolny bieg Bystrzycy na odcinku między Jarnołtowem a Ratyniem, gdzie rzeka płynie płaskodenną doliną, w której występuje dobrze wykształcony system teras zalewowych i nadzalewowych. Trasa prowadzi przez wiele interesujących ekosystemów. Występują tu różnorodne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe rozwijające się na terenach zalewowych. Wśród lasów najcenniejsze są łęgi wiązowo – jesionowe i olszowo – jesionowe, grądy oraz pozostałości łęgów wierzbowo – topolowych. Podczas wędrówki słychać było śpiew wielu ptaków. Po drodze widzieliśmy żaby oraz barwne motyle. Uczniowie zatrzymywali się na wytyczonych przystankach i bardzo wnikliwie zapoznawali się z umieszczonymi na tabliczkach informacjami i fotografiami dotyczącymi flory i fauny tego obszaru. Uczestnicy wycieczki poznali również charakter zabudowy zachodnich osiedli Wrocławia: Jarnołtowa (w granicach miasta od 1973 r.) i Ratynia (w granicach miasta od 1928 r.).

Cel i zakres programowy wycieczki był w pełni zrealizowany. Dodatkowym atutem była w tym dniu piękna, słoneczna aura z letnią temperaturą. Uczestnicy wycieczki na całej trasie mogli cieszyć się widokiem kwitnących roślin: drzew, krzewów, traw i kwiatów.

.Organizator : Andrzej Starużyk

21 maja 2019 | Andrzej Starużyk | Powrót do spisu wiadomości