Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Warsztaty i spotkania

Warsztaty i spotkania zaplanowane na rok szkolny 2017/18

Wykaz i harmonogram planowanych warsztatów i spotkań profilaktycznych:

klasy I

- zajęcia integracyjne – do 15 września ;

- spotkanie edukacyjno-profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom od środków zmieniających świadomość – I semestr;

- spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat odpowiedzialności prawnej i karnej uczniów – I semestr;

- zajęcia na temat przeciwdziałania agresji i różnym formom przemocy (w tym cyberprzemocy) – II semestr

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne na temat profilaktyki raka jadra – II semestr

klasy II

- zajęcia profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość – I semestr

- zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych - II semestr

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia – I semestr

- zajęcia na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tolerancji wobec osób o odmiennych wartościach kulturowych i 

światopoglądowych - II semestr

klasy III

- zajęcia informacyjno-warsztatowe „Zanim wybierzesz” w MOWAZ – październik/listopad

- spotkanie na temat możliwych ścieżek kariery po ukończeniu szkoły – I semestr;

- Szkolne Targi Edukacyjne – luty 2018

- zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w mediach społecznościowych – II semestr

Dla chętnych :

- WOLONTARIAT

- KÓŁKO PSYCHOLOGICZNE

E. H., K.W.