Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Program "Dobry Start"

Program "Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

Pełna informacja o programie - http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-dobry-start

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Numer kontaktowy do Działu Świadczeń: 71 79 99 274 (BOK),
Informacje udzielane są także pod numerem tel.: 501 928 501
Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Zobacz także: