Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Karta Dużej Rodziny

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Pełna informacja o programie i sposobie uzyskania karty - http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/karta-duzej-rodziny

Zobacz także: