Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Program Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Pełna informacja o programie - http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-rodzina-500

Zobacz także: