Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

See it, hear it, touch it.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I miejsce w ogólnopolskim konkursie eTwinning dla projektu "See it, hear it, touch it" 2018

Strona projektu: https://twinspace.etwinning.net/26431/home

Koordynator:
Iwona Jodłowska

Szkoła partnerska:
Lycée Michelet, Francja
IES Vicente Aleixandre, Hiszpania
ITTS “A. Volta”, Włochy

Obszary tematyczne:
język obcy, kompetencje XXI wieku

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/26431/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018
The Citizenship prize in the French eTwinning
Zwycięstwo w konkursie “Move2learn, Learn2Move”

Chcieliśmy zapoznać uczniów z efektywnymi sposobami i technikami uczenia się i sprawić, aby zaczęli działać aktywnie na rzecz własnego rozwoju i stopniowo przejmować odpowiedzialność za własny proces uczenia. Dzięki udziałowi w projekcie zaczęli kształtować umiejętności pokonywania trudności w nauce, skutecznego komunikowania się w języku angielskim i pracy zespołowej. Rozwijali krytyczne myślenie poprzez uzasadnianie własnych opinii, wyciąganie wniosków i rozważanie różnych pomysłów, ciekawość i poszanowanie dla odmiennych kultur i światopoglądów.

Projekt zgromadził ponad 100 uczniów z Francji, Włoch, Polski i Hiszpanii, który współpracowali od października 2016 do czerwca 2017 skupiając się na rozwiązywaniu problemów, z którymi zmagają się na co dzień – identyfikowali przyczyny niepowodzeń szkolnych z perspektywy uczniów, starali się zrozumieć jak przebiega proces uczenia się, aby następnie wykorzystać tę wiedzę dla podniesienia skuteczności własnego rozwoju oraz wyników osiąganych w szkole.

Głównym celem było poszukiwanie i wypróbowanie efektywnych metod pracy w szkole i w domu. Współpraca w międzynarodowych grupach nastawiona była na badanie problemu za pomocą ogólnoszkolnej ankiety, analizowanie i wyciąganie wniosków oraz wytworzenie różnorodnych zasobów multimedialnych wspierających naukę języka angielskiego: piosenki, podcasty, filmy, gry językowe. Wszystkie materiały zostały zebrane w postaci interaktywnej gry planszowej, do wykorzystania przez innych uczniów.

W zakresie podejścia i celów projekt podporządkowany był idei edukacji włączającej. Dawał szansę rozwoju uczniom o różnym poziomie kompetencji językowej, różnych talentach i preferencjach w zakresie uczenia się oraz własnej ekspresji. Uczestnicy mogli przekonać się jak ważne jest dla każdego z nich odnalezienie własnego, indywidualnego sposobu uczenia się.

Projekt został stworzony i wdrożony dzięki skutecznej komunikacji i współpracy wszystkich partnerów. Wszyscy nauczyciele współdziałali przy tworzeniu koncepcji i planu projektu wykorzystując dokumenty Google, a później pozostawali w stałym kontakcie za pomocą maili i TwinSpace. Uczniowie zapewniali swoimi partnerom informację zwrotną na temat ich pracy, dyskutowali i wspólnie podejmowali decyzje podczas spotkań na czacie.

W 12 międzynarodowych zespołach opracowali:

Oprócz narzędzi TwinSpace, które były używane regularnie na wszystkich etapach, uczestnicy mieli możliwość zastosowania w praktyce szerokiej gamy innych narzędzi TIK:

Istotny jest fakt, każdy zespół miał możliwość wybrania w ostatniej fazie współpracy własnych narzędzi (nauczyciele zapewnili uczniom pełną swobodę na tym etapie projektu). Sami musieli dobrać właściwe dla danego zadania narzędzie, tak aby stworzyć pożądaną treść i efektownie zaprezentować swoją pracę.

Tematyka projektu, bliska uczniom, dotyczyła poznania własnych preferencji i ograniczeń w procesie uczenia się oraz poszukiwania skutecznych sposobów uczenia się. Pomaganie nastolatkom w radzeniu sobie z trudnościami w nauce, które mogą napotkać, aktywizowanie ich w procesie znajdowania własnych rozwiązań było odpowiedzią na naturalną potrzebę uczniów, która to potrzeba stała się motorem ich działań.

Oprócz pozytywnego wkładu w otwieranie umysłów uczniów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i cyfrowych, praca w grupach międzynarodowych była dla uczniów okazją do sprawdzenia skuteczności językowej oraz stanowiła prawdziwe międzykulturowe doświadczenie europejskie.

Współdziałanie z rówieśnikami w drużynach międzynarodowych, w ścisłej współpracy, sprawiło, że uczniowie czuli się odpowiedzialni za efekty pracy grupy i dumni ze swoich osiągnięć.

W fazie kreatywnego tworzenia filmów, nagrań, prezentacji, piosenek, gier interaktywnych i quizów uczniowie mieli okazję ujawnić własne talenty i twórczo wyrażać siebie poprzez różnorodne formy.

Koordynatorka

Zobacz także: