Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2019 / 2020

Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

Wrzesień 2019

Początek roku szkolnego
2 września 2019 r. — poniedziałek

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych
3 września 2019 r. — wtorek — godz. 17.00

Wywiadówki dla klas I-III LO (wybór „trójek klasowych”)
17 września 2019 r. — wtorek — godz. 17.00

Spotkanie Rady Rodziców – wybory
17 września 2019 r. — wtorek — godz. 18.00

Składanie wstępnych deklaracji maturalnych
26 — 27 września 2019 r. — czwartek — piątek

Październik 2019

Dzień Edukacji Narodowej (wolny od zajęć dydaktycznych)
14 października 2019 r. — poniedziałek

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
29 października 2019 r. — wtorek

Listopad 2019

Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć)
1 listopada 2019 r. — piątek

Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć)
11 listopada 2019 r. — poniedziałek

Grudzień 2019

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas — z podaniem przewidywanych ocen na koniec I półrocza
17 grudnia 2019 r. — wtorek

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2019 — 1 stycznia 2020 r.

Styczeń 2020

Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)
6 stycznia 2020 r. — poniedziałek

Wystawienie ocen na I półrocze, rada klasyfikacyjna i plenarna
14 — 17 stycznia 2020 r. — wtorek — piątek

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas - zakończenie I półrocza
17 stycznia 2020 r. — piątek

Zmiana planu lekcji (w związku ze zmianami w organizacji zajęć w grupach)
20 stycznia 2020 r. — poniedziałek

Luty 2020

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych klas III
5 — 6 lutego 2020 r. — środa — czwartek

Ostateczny termin złożenia lub zmiany deklaracji maturalnej (także dla absolwentów)
7 lutego 2020 r. — piątek

Ferie zimowe
10 — 21 lutego 2020 r.

Ostateczny termin poprawy oceny niedostatecznej na koniec I półrocza
28 lutego 2020 r. — piątek

Marzec 2020

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - II, wywiadówki dla rodziców uczniów klas III (z podaniem przewidywanych ocen końcowych)
24 marca 2020 r. — wtorek

Kwiecień 2020

Wiosenna przerwa świąteczna
9 — 14 kwietnia 2020 r. — czwartek — wtorek

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
24 kwietnia 2020 r. — piątek

Sobota „pracująca” (za piątek 12 czerwca)
25 kwietnia 2020 r. — sobota

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - II
28 kwietnia 2020 r. — wtorek

Maj 2020

Święto Pracy
1 maja 2020 r. — piątek

Matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II)
4, 5, 6 maja (poniedziałek - środa)

Czerwiec 2020

Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas (z podaniem przewidywanych ocen na koniec roku)
9 czerwca 2020 r. — wtorek

Dodatkowy dzień wolny (po odpracowaniu w sobotę 25 kwietnia)
12 czerwca 2020 r. — piątek

Wystawienie ocen końcoworocznych
Do 19 czerwca (piątek)

Rada klasyfikacyjna i plenarna
22 — 25 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca 2020 r. — piątek

Wakacje
29 czerwca — 31 sierpnia 2020 r.

Zobacz także: