Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Kalendarz roku szkolnego

Początek roku szkolnego

2 września 2019 (poniedziałek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych

3 września

(wtorek) godz.17.00

Wywiadówki dla klas I-III LO

(wybór „trójek klasowych”)

17 września

(wtorek) godz. 17.00

Spotkanie Rady Rodziców – wybory

17 września godz.18.00

Składanie wstępnych deklaracji maturalnych

26-27 września

(czw. – pt.)

Dzień Edukacji Narodowej (wolny od zajęć dydaktycznych)

14 października

(poniedziałek)

Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć)

1 listopada (piątek)

Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć)

11 listopada (poniedziałek)

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

29 października (wtorek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas –

z podaniem przewidywanych ocen na koniec I półrocza

17 grudnia (wtorek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 –

1 stycznia 2020

Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)

6 stycznia (poniedziałek)

Wystawienie ocen na I półrocze,

rada klasyfikacyjna i plenarna

14 - 17 stycznia

(wtorek - piątek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas

- zakończenie I półrocza

17 stycznia

(piątek)

Zmiana planu lekcji

(w związku ze zmianami w organizacji zajęć w grupach)

20 stycznia

(poniedziałek)

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych klas III

5 - 6 lutego

(śr. – czw.)

Ostateczny termin złożenia lub zmiany deklaracji maturalnej

(także dla absolwentów)

7 lutego 2019

(piątek)

Ferie zimowe

10 – 21 lutego

Ostateczny termin poprawy oceny niedostatecznej

na koniec I półrocza

28 lutego

(piątek)

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - II,

wywiadówki dla rodziców uczniów klas III

(z podaniem przewidywanych ocen końcowych)

24 marca (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia

(czw. – wt.)

Wystawienie ocen końcowych maturzystom, rada klasyfikacyjna

20 – 22 kwietnia (poniedziałek - środa)

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

24 kwietnia (piątek)

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - II

28 kwietnia (wtorek)

Święto Pracy

1 maja (piątek)

Matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II)

4, 5, 6 maja

(poniedziałek - środa)

Sobota „pracująca”

(za piątek 12 czerwca)

1 czerwca

Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas

(z podaniem przewidywanych ocen na koniec roku)

9 czerwca (wtorek)

Dodatkowy dzień wolny

(po odpracowaniu w sobotę 1 czerwca)

12 czerwca (piątek)

Wystawienie ocen końcoworocznych

Do 19 czerwca (piątek)

Rada klasyfikacyjna i plenarna

22 - 25 czerwca

(pn. – czw.)

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca

(piątek)

Wakacje

29 czerwca - 31 sierpnia

Zobacz także: