Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Kalendarz roku szkolnego

Początek roku szkolnego

3 września 2018 (poniedziałek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych LO

4 września

(wtorek) godz.17.00

Wywiadówki dla klas I-III LO i GM

18 września

(wtorek) godz. 17.00

Spotkanie Rady Rodziców - wybory

18 września godz.18.00

Składanie wstępnych deklaracji maturalnych

27-28 września

(czw. – pt.)

Sobota pracująca (za dzień wolny 1) – wg planu piątkowego

29 września (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej (RP wyjazdowa – skrócone lekcje)

12 października

(piątek)

Dodatkowy dzień wolny (1)

2 listopada (piątek)

Obchody szkolne Święta Niepodległości

9 listopada (piątek)

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas LO i GM

20 listopada (wtorek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas LO i GM –

z podaniem przewidywanych ocen na koniec I półrocza

19 grudnia (środa)

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018 –

31 grudnia 2018

Zmiana planu lekcji

(w związku z koniecznością zmian w organizacji lekcji w grupach)

21 stycznia

(poniedziałek)

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

24 - 25 stycznia

(czw.- pt.)

Wystawienie ocen na I półrocze, Rada klasyfikacyjna i plenarna

21-25 stycznia

(pon - piątek)

Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas LO i GM - zakończenie I półrocza

25 stycznia

(piątek)

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego

Ostateczny termin złożenia lub zmiany deklaracji maturalnej

7 lutego 2019

(czwartek)

Konsultacje dla rodziców klas I – II LO i GM, wywiadówki dla rodziców klas III LO (z podaniem przewidywanych ocen końcowych)

26 marca (wtorek)

Egzamin gimnazjalny

10 – 12 kwietnia

Wystawienie ocen końcowych maturzystom, rada klasyfikacyjna

15 – 17 kwietnia (poniedziałek - środa)

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

26 kwietnia (piątek)

Sobota pracująca (za dzień wolny 2) - wg planu środowego

27 kwietnia (sobota)

Dodatkowy dzień wolny (2)

2 maja (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I i II LO - matury pisemne z j.polskiego i matematyki

6 - 7 maja

(poniedziałek - wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas LO i GM – matura pisemna z j.angielskiego

8 maja (środa)

Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas LO i GM – z podaniem przewidywanych ocen na koniec roku

28 maja (wtorek)

Wystawienie ocen końcowych, rady klasyfikacyjna i plenarna

12 - 14 czerwca

(środa – piątek)

Zakończenie roku szkolnego
Wakacje22 czerwca - 1 września

Zobacz także: