Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa dziennikarsko – medialna (j. polski i wiedza o społeczeństwie)

Klasa dziennikarsko – medialna (j. polski i wiedza o społeczeństwie)

Klasa dziennikarska została stworzona dla uczniów zainteresowanych edukacją medialną,  lingwistyką czy komunikacją społeczną. Nauka w tej klasie pozwala zgłębić wiedzę na temat istotnych wydarzeń, które mają wpływ na nasze życie, jego charakter i styl, określić własne miejsce w społeczeństwie, poglądy. Na pewno uczniowie, którzy wybiorą te rozszerzenia będą potrafili świetnie analizować fakty, krytycznie oceniać spływające informacje i rzetelnie przedstawiać prawdę o świecie. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu dziennikarstwa sportowego, radiowego, tworzenia filmów i wywiadów.  Uczniowie tej klasy będą współpracowali z Radiem Wrocław, Dolnośląskim Klubem Filmowym i Wydziałem Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje umiejętności dziennikarskie i medialne uczniowie będą mogli szlifować także przy tworzeniu gazetki szkolnej i przedsięwzięć medialnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski..

 

     Sugerowane przedmioty rozszerzone :  j. polski, WOS

(o zakwalifikowaniu do grupy z j. hiszpańskim decyduje kolejność złożenia oryginalnych dokumentów)


Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, język angielski, WOS

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej

Zobacz także: