Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Europejski Znak Innowacyjności ELL

Certyfikat Europejski Znak Innowacyjności, trzykrotnie przyznano nam za projekty:

jest dla naszych uczniów gwarancją jakości w nauczaniu języka angielskiego oraz wykorzystywania kreatywnych i nowatorskich metod dydaktycznych.

Konkurs European Language Label ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r., prowadzony jest w Polsce od 2001 r. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Krajowe jury ELL nagradza oryginalne i nowatorskie działania w dziedzinie nauczania języków obcych o wymiarze europejskim. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych, motywowanie do nauki języków obcych oraz uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata. link link

2012

Zobacz także: