Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa turystyczna (geografia, j. angielski)

Klasa turystyczna (geografia, j. angielski)

Profil turystyczny  daje uczniom możliwość poznać ciekawe zakątki naszego regionu, miasta, ale też Polski i Europy, odkrywać nowe kultury i zwyczaje. Będzie to świetna okazja, by odbyć ciekawe i inspirujące wycieczki krajoznawcze umożliwiające obcowanie z przyrodą.

Turystyka to wciąż dynamicznie rozwijająca się branża., a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

W trakcie nauki w tej klasie uczniowie poznają zasady organizacji wycieczek turystycznych
i tajniki pilotażu współpracując z PTTK.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą podjąć naukę na uczelniach wyższych o profilu min. geograficznym (np. geografia, archeologia, przyroda), turystycznym (np. turystyka, rekreacja i hotelarstwo) oraz na filologiach czyli studiach językowych

 

Sugerowane przedmioty rozszerzone :  geografia, j. angielski

 

(o zakwalifikowaniu do grupy z j. hiszpańskim decyduje kolejność złożenia oryginalnych dokumentów)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, język angielski, geografia

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

Zobacz także: