Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja 24/25

Nasze Liceum tworzy doskonałe warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposaża ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Oferujemy, doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie, gdzie uczniowie mogą w sposób praktyczny zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje pasje. Stawiamy na kształcenie oparte na wieloletniej współpracy  z uczelniami wyższymi (min. Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Akademią Wychowania Fizycznego).

Angażujemy naszych uczniów w różnego rodzaju projekty  edukacyjne czy społeczne  i zachęcamy do udziału w corocznych wycieczkach zagranicznych, pozwalających rozwijać  kompetencje językowe.  Przy naszej szkole działa Fundacja Sapere Aude założona w roku 2023 przez grupę nauczycieli z naszej szkoły. Jej celem jest wspieranie potencjału intelektualnego i twórczego młodzieży.

Każdego roku naszymi sukcesami i działaniami podwyższamy jakość naszej pracy czego najlepszym dowodem wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

Chcemy, by w naszej szkole każdy uczeń czuł się bezpiecznie i nie był anonimowy, dlatego otaczamy opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów z różnymi potrzebami.

W szkolnej codzienności nie zapominamy o słabszych i potrzebujących, dlatego dbamy o rozwój wolontariatu i angażujemy się w działania o charakterze charytatywnym. Naszą mocną stroną jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, który zdobył tytuł Najlepszego Samorządu we Wrocławiu w roku 2023, umożliwiający każdemu uczniowi aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i realizowanie się w obszarze, który najbardziej go interesuje.

 

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uczniów, staramy się poszerzać i uatrakcyjniać naszą ofertę, ale również kontynuujemy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem profile.

 

Od września proponujemy kształcenie  w czterech sprofilowanych klasach:

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

Od 16 maja do 17 czerwca 2024 

do godz. 15.00

Od 24 lipca do 25 lipca 2024 

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Od 21 czerwca do 05 lipca 2024 

do godz. 15.00

—————————

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły

15 lipca 2024

do godz. 15.00

01 sierpnia 2024

do godz. 15.00

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

Od 16 lipca do 22 lipca 2024

Od 02 sierpnia do 08 sierpnia 2024

Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły

23 lipca 2024

do godz. 12.00

09 sierpnia 2024

do godz. 12.00