Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Uniwersytet Młodego Przyrodnika

UNIWERSYTET MŁODEGO PRZYRODNIKA

W części pierwszej projektu(wrzesień- grudzień) na Wydziale Weterynarii realizowany jest temat ” Techniki wspomaganego rozrodu u zwierząt”.
Biorą w nim udział dwie grupy 15 osobowe z klasy 1A i 1B.

Uczniowie pracują metodą ćwiczeniowo-warsztatową z elementami wykładu oraz projektowo- problemową.
Program projektu:

  1. Wprowadzenie do biologii rozrodu wybranych gatunków zwierząt i podstawowe rodzaje technik wspomaganego rozrodu
  2. Pobieranie, ocena oraz kriokonserwacja gamet męskich (plemników)
  3. Pozyskiwanie i ocena gamet żeńskich(oocytów), zapłodnienie in vitro
  4. Sztuczna inseminacja i transfer zarodków.


Projekt pt.: „Uniwersytet Młodego Przyrodnika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020

Oś III : Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Cel projektu:
Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez przygotowanie i realizację w okresie 01.09.2018 – 30.06.2020 wysokiej jakości pozaszkolnych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 14-16 lat, umożliwiających w szczególności podniesienie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz zapoznanie się ze środowiskiem uczelni.


Działania w projekcie:

Grupa docelowa:
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie w wieku 14-16 lat, 1 klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - 555 osób (222M i 333K)


Wnioskodawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Partner projektu:
Gmina Wrocław
Realizator: Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 351 312,50 zł

Kwota dofinansowania: 340 773,12 zł

Wkład własny: 10 539,38 zł


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2018
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020

Kontakt:
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu
53-611 Wrocław ul. ul. Strzegomska 49A


Maria Piegowska,
tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w.128
e-mail: maria.piegowska@wrocławskaedukacja.pl

Zobacz także: