Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Klasa prawnicza (j. polski, historia, j. angielski)

Klasa prawnicza (j. polski, historia, j. angielski)

Ten profil funkcjonuje w naszej szkole od dwóch lat i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych. Jest to profil dla osób, które interesują zagadnienia z zakresu prawa, administracji, zwłaszcza, że jest to bardzo oblegany kierunek studiów. Uczniowie w tej klasie będą zapoznawać się kodeksami obowiązującymi w prawie polskim, ale także mierzyć się z logiką czy historią ustroju Polski i innych państw. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w prawdziwych rozprawach sądowych, czerpać wiedzę od czynnych zawodowo sędziów i prawników. To profil dla osób pracowitych, wytrwałych, dociekliwych oraz myślących logicznie i analitycznie.

 Sugerowane przedmioty rozszerzone :  j. polski, historia, j. angielski

(o zakwalifikowaniu do grupy z j. hiszpańskim decyduje kolejność złożenia oryginalnych dokumentów)


Przedmioty punktowane przy rekrutacji : j. polski, matematyka, historia, angielski,

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej

Zobacz także: