Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

mLegitymacja

Wnioski oraz zasady wydawania mLegitymacji.

Legitymacja elektroniczna będzie wydawana dodatkowo i na wniosek rodzica/ucznia pełnoletniego.

Procedury wydawania mlegitymacji szkolnej

  1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia/uczniowie pełnoletni pobierają ze strony internetowej szkoły wniosek o wydanie mLegitymacji, wypełniają go i składają w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni przesyłają na adres sekretariat.lo11@wroclawskaedukacja.pl  aktualne zdjęcie legitymacyjne dziecka (format: jpg, wymiary: min 480x600px max 1440x1800 px (format 4:5),rozmiar pliku: 1MB - 5MB)
  3. Po złożeniu wniosku oraz przesłaniu zdjęcia, pracownik sekretariatu w ciągu 14 dni przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu/uczniowi pełnoletniemu za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o wygenerowanym kodzie QR oraz kodzie aktywacyjnym.
  4. Kody uwierzytelniające – kod QR oraz kod aktywacyjny – rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni  mogą odebrać także (za potwierdzeniem odbioru) osobiście w sekretariacie szkoły.
  5. Kod należy aktywować w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.
  6. Rodzic/opiekun prawny ucznia uruchamia i loguje się do aplikacji „mObywatel” dodając opcję „dodaj legitymację” następnie:

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm) - § 3 ust. 1a, § 24.

Zobacz także: