Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

mLegitymacja

Wnioski oraz zasady wydawania mLegitymacji.

Legitymacja elektroniczna będzie wydawana każdemu uczniowi pełnoletniemu oraz uczniowi niepełnoletniemu jeśli jego rodzic nie wyrazi sprzeciwu.

Procedury wydawania mlegitymacji szkolnej

  1. Mlegitymacja wydawana jest równocześnie z legitymacją papierową
  2. W przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana mLegitymacja szkolna, szkoła ponownie wydaje mLegitymację szkolną. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia/uczniowie pełnoletni pobierają ze strony internetowej szkoły wniosek o wydanie mLegitymacji, wypełniają go i składają w sekretariacie szkoły.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni przesyłają na adres sekretariat.lo11@wroclawskaedukacja.pl  aktualne zdjęcie legitymacyjne dziecka (format: jpg, wymiary: min 480x600px max 1440x1800 px (format 4:5),rozmiar pliku: 1MB - 5MB)
  4. Po złożeniu wniosku oraz przesłaniu zdjęcia, pracownik sekretariatu w ciągu 14 dni przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu/uczniowi pełnoletniemu za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o wygenerowanym kodzie QR oraz kodzie aktywacyjnym.
  5. Kody uwierzytelniające – kod QR oraz kod aktywacyjny – rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni  mogą odebrać także (za potwierdzeniem odbioru) osobiście w sekretariacie szkoły.
  6. Kod należy aktywować w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.
  7. Rodzic/opiekun prawny ucznia uruchamia i loguje się do aplikacji „mObywatel” dodając opcję „dodaj legitymację” następnie:

 

 

Podstawa prawna:

art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm) - § 3 ust. 1a, § 24.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 2653)

Zobacz także: